JKS

JKS

Tilfældig opdatering

Det er et valg ikke at opdatere systematisk

De små ting

En go tilværelsePosted by Jens Søndergaard 2015-10-22 18:39:37
I dialog med andre kan kommunikation afstedkomme, at der høres nogle ord der kan virke sårende. Ingenlunde at hensigten med ordvalget er af en sårende karakter, men der "høres" måske en besked som ikke er tiltænkt.

Bearbejdningen af sådanne oplevelser kræver en mental indsats. Sågar kan der tumles med oplevelser af "hørte budskaber" i lang til før end den rette betydning og hensigt klargøres. Det der ikke har været hensigten klinger så ud, og mister sit nærvær og sin betydning.

I samtaler og omgang med hinanden bør vi derfor stræbe efter, at empatien fremmer en forståelse af det budskab der ønsket indeholdt i vores kommunikation.

Hør ikke efter det jeg siger, men forstå det jeg mener.